Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας.

1. Μελέτη

Image
Image

2. Επίβλεψη

3. Κατασκευή Ιδιωτικών Έργων

4. Κατασκευή Δημοσίων Έργων

5. Ένταξη στο Πρόγραμμα "Εξοικονομώ"

Image
Image

6. Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών

7. Ένταξη στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

8. Δηλώσεις Κτηματολογίου

9. Εκτιμητής Ακινήτων

10. Ελεγκτής Δόμησης

Και άλλες...